In te dienen in 2024 betreft aangifte over het jaar 2023

Het is weer tijd om na te denken over uw aangifte voor de inkomsten- en vermogensbelasting voor residenten over het belastingjaar 2023, dat aangegeven moet worden in dit jaar.

U moet voor eind juni 2024 aangifte doen voor de Spaanse inkomstenbelasting IRPF, als u resident bent in Spanje.

Fiscaal residenten in Spanje zijn alle inwoners die meer dan 183 dagen per jaar in Spanje wonen of verblijven.

Dit aantal dagen hoeft niet aaneengesloten te zijn, dus als u in totaal per jaar langer dan ongeveer 6 maanden (183 dagen) in Spanje bent, dan moet u IRPF aangeven.

U kunt niet zelf besluiten dat u dat niet wenst want dan zal u vroeg of laat in de problemen komen met de Spaanse fiscus.

Iemand die in Spanje woont, dus resident is, moet zijn of haar inkomsten in Spanje aangeven.

Dit betreft het wereldinkomen, dus alle inkomsten die u gedurende het afgelopen jaar in Spanje én in andere landen hebt genoten.

Klik hier voor meer informatie over de inkomstenbelasting en de laatst bekende tabellen.

Het is niet nodig om een aangifte te doen, als u:

  • voor één (dus niet meer dan 1) Spaans bedrijf gewerkt heeft, uw brutoloon minder dan 22.000 euro was én u geen inkomen uit het buitenland hebt ontvangen.
  • voor meerdere Spaanse bedrijven heeft gewerkt, of een inkomen/uitkering uit het buitenland heeft ontvangen, maar uw totale bruto inkomsten minder dan 12.643 euro waren.

Heeft u meer dan 1000 Euro inkomsten ontvangen uit spaartegoeden, verzekeringen of beleggingen, dan moet u ondanks het bovenstaande toch aangifte doen.

Heeft u dus meer dan 12.643 Euro aan inkomen en ontvangt u uitkeringen uit het buitenland (dus bijv Nederland of België) dan moet u dus altijd aangifte doen.

Heeft u meer dan 22000 Euro aan Spaans inkomen, dan moet u gewoon aangifte doen.

Werkte u voor 2 of meer bedrijven in Spanje en verdiende u daarmee meer dan 12.643 Euro dan moet u ook aangifte doen.

Geniet u rijkspensioen vanuit Nederland of België (of een ander land buiten Spanje) dan moet u altijd aangifte doen.

U moet dus in de meeste gevallen gewoon aangifte doen, waarbij het mogelijk is, dat een deel van het aangegeven inkomen (rijkspensioen) buiten de belastingheffing blijft, maar wel degelijk aangegeven moet worden.

Wij adviseren u om bij twijfel altijd even contact met een goede belastingadviseur op te nemen, om te bekijken of u nu wel of niet aangifte moet doen, dat voorkomt een boel problemen achteraf.

Iedere resident moet aangifte doen van zijn / haar wereldinkomen, dus ook uw inkomen (inclusief pensioen en AOW) uit Nederland of België.

Ook als u verder geen inkomen in Spanje heeft moet u toch uw inkomen van elders buiten Spanje aangeven.

Niet aangeven zal vroeg of laat tot dramatisch hoge boetes en geschatte aanslagen leiden, waardoor u hoge kosten moet maken om een deel van die boetes en aanslagen misschien iets te verlagen.

Beter dus om tijdig aangifte te doen.

Accountnet kan uw aangifte verzorgen, mits zij tijdig van u een volledig ingevulde vragenlijst met eventueel bijbehorende bijlagen ontvangt.

Stuur uw gegevens zo snel mogelijk op, doch uiterlijk op 30 april.

Attentie s.v.p.:

Spanje kent geen uitstel en legt direct boetes op bij te late indiening.

Voorkom daarom stress en tijdnood en lever uw informatie zo snel mogelijk aan.

Accountnet behandelt de aangiften op volgorde van ontvangst en stellen een klantenstop in als hun limiet is bereikt.

Lukt het u beslist niet om voor 30 april uw gegevens in te dienen, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, voor 15 april, dan probeert men er met de planning rekening mee te houden. Uitstel vragen bij de belastingdienst is niet mogelijk.

Accountnet moet de aangiften ingediend hebben voor 30 juni, maar omdat men nog veel werk heeft met de verwerking van de gegevens, de controles en het toezenden van een eventueel concept rapport, is de genoemde datum van 30 april beslist noodzakelijk.

Niet residenten kunnen veel later aangifte doen.