Op 1 januari 2022 is de nieuwe kadastrale referentiewaarde in werking getreden.

Deze waarde is de waarde die de overheid gaat toepassen bij het berekenen van enkele van de belangrijkste belastingen waaraan moet worden voldaan bij de aan- of verkoop of het erven van een eigendom.

Deze wijziging brengt belangrijke wijzigingen met zich mee, aangezien de heffingsgrondslag de grondslag zal zijn die jaarlijks wordt goedgekeurd door de Algemene Directie van het Kadaster.

De berekening wordt gemaakt rekening houdend met de aan- en verkooptransacties die in een bepaald gebied worden uitgevoerd, met gegevens die worden verstrekt door notarissen en eigendomsregisters met een minoriseringsfactor van 0,9, ongeveer 10%.

Bij deze berekening horen twee belangrijke vragen.

De eerste is dat er niet altijd belasting wordt geheven over de koop-verkoopprijs van de woning, en dit hoeft niet per se een voordeel te zijn voor de belastingbetaler.

Tussen de prijs die in de akte staat en de nieuwe kadastrale referentiewaarde, wordt degene met het hoogste bedrag als basis voor de belastingen gehanteerd.

Het tweede aspect, nauw verwant aan het vorige, is dat er geen rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het onroerend goed en dat er evenmin een bezoek van de overheid zal plaatsvinden om te controleren of deze waarde overeenkomt met de realiteit.

Met andere woorden: de nieuwe kadastrale referentiewaarde wordt “algemeen” toegepast.

Dat wil zeggen, er is de mogelijkheid om hetzelfde te betalen voor een huis dat grondig moet worden gerenoveerd als voor een ander huis dat precies hetzelfde is in hetzelfde gebouw dat onlangs is gerenoveerd en waarvan de verkoopprijs hoger is.

 

HOE KAN DE NIEUWE CATASTRAL REFERENTIEWAARDE VAN EEN WONING KENNEN?

Het kennen van de referentiewaarde is heel eenvoudig, het is een procedure die online kan worden uitgevoerd als u een elektronische ID, digitaal certificaat of toegang via het Cl@ve-systeem hebt.

Als u toegang wilt tot Sede Electrónica del Catastro het elektronische hoofdkwartier van het kadaster, moet u eerst zoeken naar de kadastrale referentie van het pand, als deze niet bekend is. Zodra het bekend is, klikt u gewoon op het vak dat op de referentiewaarde op de eerste pagina van internet verschijnt en volgt u de instructies in het gedeelte ” “consulta de valor de referencia” “.

 

KAN DIE REFERENTIEWAARDE WORDEN BESTREDEN?

Als u, nadat de nieuwe kadastrale referentiewaarde is geverifieerd, het niet eens bent met wat is vastgesteld door de overheid, is het mogelijk om hiertegen in beroep te gaan.

Dat kan worden gedaan door degene die het huis koopt wanneer die waarde wordt gebruikt als de belastinggrondslag om de belastingen te berekenen die we aan het begin noemden.

Deze claim kan op twee manieren worden gedaan.

  1. In de eerste plaats kun je verzoeken om rectificatie van de eenmaal gepresenteerde zelfbeoordeling.
  2. Ten tweede door toevlucht te nemen tot de vereffening die de belastingplichtige op de hoogte stelt als hij de belasting nog niet heeft betaald of als hij de zelfevaluatie heeft gedaan voor een waarde die lager is dan de referentiewaarde (meestal de akte).

Bij betwisting van deze nieuwe kadastrale referentiewaarde zal de overheid een rapport opvragen bij het Kadaster om dit te corrigeren of te bekrachtigen.

Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat degene die de claim indient, moet beweren en rechtvaardigen met betrouwbaar bewijs dat de officiële waarde niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Het bepalen van de werkelijke waarde van een onroerend goed is niet eenvoudig, omdat er veel factoren een rol spelen, zelfs buiten de staat van instandhouding.

De plattegrond binnen een gebouw, de oriëntatie en zelfs de ligging aan een straat kunnen ervoor zorgen dat de prijs aanzienlijk kan variëren, zelfs in het geval van twee zeer vergelijkbare huizen.

Om bij benadering de werkelijke waarde van een onroerend goed te kennen, is het mogelijk om professionele taxatietools zoals TroviValora te gebruiken. Met de belangrijkste gegevens over huisvesting, diepgaande kennis van de onroerendgoedmarkt en geavanceerde algoritmen, stelt dit huiswaarderingssysteem een ​​waarde vast die zeer is aangepast aan de realiteit.

Als u overweegt een onroerend goed te kopen of verkopen, helpt Trovimap u de werkelijke waarde ervan op de markt te kennen met prijzen die altijd worden bijgewerkt.