De Spaanse regering wil in de nabije toekomst Covid-19 gaan beschouwen als een normale griepgolf.

Nu de uiterst besmettelijke, maar minder ziekmakende en dodelijke Omikronvariant in heel Europa de bovenhand neemt, gaan steeds meer stemmen op om de strenge maatregelen te laten vieren.

In de praktijk houdt die herziening in dat Covid niet meer dag op dag wordt opgevolgd met besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en sterftecijfers.

In de plaats daarvan wordt een schatting gedaan van de verspreiding van de ziekte zoals bij een normale griepepidemie .

De Spaanse regering heeft de afgelopen weken al gesleuteld aan deze strategie, maar wacht op antwoord van het CCAES, het Spaanse RIVM om de finale beslissing te maken.

De voorbije maanden werd in Spanje ook al vaak gedebatteerd over de hoge maatschappelijke en economische kosten van de maatregelen, en dan vooral lockdowns. Uit studies blijkt ook dat, voor de Spanjaarden onder 50 jaar, zelfmoord meer doden maakte dan Covid.

De voornaamste oorzaak voor het wegnemen van de hijgerigheid rond het coronavirus, is de impact van de Omikronvariant op de cijfers.

Steeds vaker wordt die vergeleken met een gewone griep: Omikron is zeer volatiel en besmettelijk, maar de kans dat wie besmet is in het ziekenhuis belandt of er aan sterf, ligt vrij laag.

Ter vergelijking: in de eerste golf in Spanje lag de mortaliteitsratio op 13 procent: 13 procent van alle besmette mensen stierven aan het virus.

Nu, tijdens de zesde golf, ligt dat cijfer nog op één procent.

De gewone griep ligt op vergelijkbare cijfers, en daar wordt niet over gesproken.

In Spanje pleit één op de drie medische verenigingen om de Covid-bladzijde om te slaan en terug te keren naar “het oude normaal”, schrijft El País.

De anderen vinden dit te voorbarig, en pleiten nog voor voorzichtigheid.