Het Hof van justitie van de Europese Unie verklaarde op 27 januari 2022 het Spaanse Modelo 720 (opgave vermogen in het buitenland) in strijd met het EU-recht

Dit Modelo 720, wordt in het Spaans ook wel ‘Declaración de Bienes en el Extranjero’ genoemd.

Modelo 720 werd in 2012 in het leven geroepen.

Spaanse residenten dienen de activa die ze bezitten in een ander land dan Spanje bij de Spaanse belastingdienst op te geven, indien dat meer is dan 50.000 euro (per vermogenssoort).

Een Spaanse resident is natuurlijk een Spanjaard, die in Spanje woont, maar ook buitenlanders zoals jij en ik, die meer dan 183 dagen in Spanje wonen

Niet aangeven van dit vermogen heeft een boete tot gevolg, welke varieert van minimaal 1.500 euro tot 10.000 euro of 150% van je vermogen in het buitenland.

Deze boetes zijn onevenredig hoog en zeer onredelijk.

Naarmate het model langer werd toegepast bleek dat de straffen onevenredig zwaar waren in het geval van fouten.

Soms overstegen boetes zelfs de waarde van de activa of kwamen daar dicht bij in de buurt. 

 

Het vonnis verklaart niet de gehele Modelo 720 illegaal, maar wel de onevenredig hoge boetes voor niet-naleving.

Bovendien voorziet de wetgeving niet in een verjaringstermijn voor belastingplicht. Hiermee schendt Spanje het principe van het vrije verkeer van kapitaal.

Tot nu toe heeft Spanje de openbaarmaking kunnen eisen van activa die 50 jaar geleden of nog eerder zijn ontstaan. Dit kan absoluut niet.

Een redelijke termijn zou vier jaar moeten zijn, net als bij de inkomstenbelasting.

 

Dit zijn de gevolgen van de uitspraak

  • De verplichting tot openbaarmaking van buitenlandse activa blijft tot nader order wel van kracht, mede omdat meerdere Europese landen een vergelijkbare meldingsplicht kennen, waaronder Nederland. Dus u moet elk jaar uw vermogen buiten Spanje opgeven, onder de gegeven voorwaarden.
  • De opgelegde extreme boetes moeten geschrapt worden of terugbetaald worden.
  • De aangifte met betrekking tot Modelo 720 moet vóór 31 maart worden ingediend.

Neem contact op met je belastingadviseur als je meer dan 50.000 Euro vermogen buiten Spanje hebt, want de verplichting tot aangifte bestaat nog steeds en zal hoe dan ook blijven bestaan.

Natuurlijk zijn redelijke boetes wel degelijk aanvaardbaar, dus het niet inleveren van deze aangifte zal altijd leiden tot een boete, die fors kan zijn, hoewel niet meer zo extreem als vroeger.